TGD   O kancelarii   Usługi   Honorarium   Aktualności   Kontakt   Radca  
   
     
    
   DORADCA PODATKOWY

   Andrzej Tysier


W zawodzie Doradcy Podatkowego nie obowiązują żadne taryfikatory i nie ma przepisów, które określałyby minimalne lub maksymalne kwoty za poszczególne czynności. W Kancelarii Podatkowej stawki honorariów za usługi zależą m. in. od rozmiaru prowadzonej działalności, zakresu odpowiedzialności, a także rodzaju usług i rozmiaru obsługiwanej firmy. Wysokość honorarium określana jest w drodze negocjacji pomiędzy doradcą a klientem.

Usługi rachunkowe

Honorarium za usługi rachunkowe, tj.:
• prowadzenie ewidencji ryczałtowej;
• prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
• prowadzenie księgi rachunkowej;
• prowadzenie rejestrów VAT nie tylko dla rolników;
uzależnione jest od ilości dokumentów księgowych oraz liczby pracowników w danym okresie rozliczeniowym. Niemal w każdym przypadku, w porozumieniu z klientem, możemy ustalić wynagrodzenie ryczałtowe. Za usługi wybiegające poza zwykłe prowadzenie ksiąg np. sporządzenie sprawozdań finansowych, zeznań podatkowych, itp. Pobierane jest dodatkowe wynagrodzenie w uzgodnionej wysokości.
W zależności od oczekiwań Klienta, każdorazowo określane są indywidualnie warunki współpracy.

Usługi doradcze i audytorskie

Honorarium za usługi doradcze lub audytorskie uzależnione jest od nakładu pracy. Podstawę jego określenia stanowią stawki godzinowe. Na życzenie Klienta, wraz z każdą fakturą otrzymuje On szczegółowe zestawienie wykonanych czynności doradczych. W przypadku ściśle określonych zadań doradczych, audytorskich, a także w przypadku zlecenia stałej obsługi podatkowej, istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego.

Roczne zeznania podatkowe

Wysokość honorarium za usługi sporządzenia rocznych zeznań podatkowych również uzależniona jest od nakładu pracy. Zależy ono od ilości odliczeń wykazanych w zeznaniu, ilości przeliczeń kursów walut (np. w przypadku pracy za granicą), ale może być również ustalone ryczałtowo.
 
     
   

TGD KancelarieKancelaria Radcy PrawnegoKancelaria Podatkowa