TGD   O kancelarii   Usługi   Honorarium   Aktualności   Kontakt   Doradca  
   
     
 
  
RADCA PRAWNY
   Agnieszka Gołębiowska-Duda


 
  Agnieszka Gołębiowska – Duda,
 
radca prawny, wpisany pod nr OP-967/2012 na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Opolu  

Wykształcenie:
Uniwersytet Wrocławski - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii – stacjonarne studia prawa
Akademia Ekonomiczna (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny) we Wrocławiu - Wydział Gospodarki Narodowej - studia podyplomowe z zakresu zarządzania,
Akademia Ekonomiczna (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny) we Wrocławiu - Wdział Zarządzania i Informatyki - studium podyplomowe z zakresu obsługi i wykorzystania funduszy unijnych,
Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu - aplikacja radcowska

Doświadczenie zawodowe:
dział prawny dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego, biuro prawne jednostki samorządu terytorialnego, departamenty prawne dwóch wiodących spółek z branży finansowej (jedna z nich notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie), Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k. w Warszawie, rada nadzorcza spółki z o.o.

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie kontraktów, sporach cywilnych i gospodarczych.
Język: angielski.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z art. 22
7 ust.1 ustawy o radcach prawnych (tj: Dz.U. z 2010 r., Nr 10, poz. 65 z późn. zm.).
     
   

TGD KancelarieKancelaria Radcy PrawnegoKancelaria Podatkowa