TGD   O kancelarii   Usługi   Honorarium   Aktualności   Kontakt   Doradca  
   
     
  Propozycje rozliczeń dopasowywane są do indywidualnych potrzeb Klientów i charakteru zlecanych spraw.

1. System godzinowy

Stawka honorarium ustalana jest z Klientem za godzinę efektywnej pracy. Wraz z każdą fakturą Klient otrzymuje zestawienie czynności wykonanych na jego rzecz.

2. System ryczałtowy

Stosowany jest w przypadku świadczenia stałej obsługi prawnej na rzecz Klienta. Liczba godzin i miesięczna stawka honorarium ustalane są w zależności od przewidywanego zapotrzebowania na usługi prawne w skali miesiąca. W przypadku przekroczenia ustalonego miesięcznego limitu godzin, na życzenie Klienta możliwe jest świadczenie dalszej obsługi prawnej według ustalonej stawki godzinowej. Standardowo proponujemy następujące pakiety prawne:
  Pakiet "Standard" Pakiet "Premium" Pakiet "Prestige"
Miesięczna ilość godzin pracy prawnika 5 10 15
Konsultacje telefoniczne

Konsultacje Internetowe

Sporządzanie pism i umów

Udział prawnika w spotkaniach  

Prowadzenie negocjacjacjach  

Dodatkowe godziny po wykorzystaniu limitu 150 zł + VAT 120 zł + VAT 100 zł + VAT
Rabat za zastępstwo procesowe 5% 10% 15%
Rabat na audyt prawny 5% 10% 15%
Rabat na prowadzenie szkoleń 5% 10% 15%
Cena 600 zł + VAT 1200 zł + VAT 1800 zł + VAT
 
Istnieje również możliwość stworzenia pakietu dostosowanego do Państwa potrzeb.

3. Zastępstwo procesowe

Koszty zastępstwa procesowego ustalane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 265).

4. Jednorazowa porada/konsultacja prawna

W zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego honorarium wynosi 100 – 200 zł.

Aktualną informację o wysokości stawki godzinowej i innych kosztów można uzyskać telefonicznie bądź przesyłając zapytanie e-mailem.

Usługi opodatkowane są 23 % stawką podatku VAT.
 
     
   

TGD KancelarieKancelaria Radcy PrawnegoKancelaria Podatkowa