TGD   O kancelarii   Usługi   Honorarium   Aktualności   Kontakt   Doradca  
   
     
  Propozycje rozliczeń dopasowywane są do indywidualnych potrzeb Klientów i charakteru zlecanych spraw.

1. System godzinowy

Stawka honorarium ustalana jest z Klientem za godzinę efektywnej pracy. Wraz z każdą fakturą Klient otrzymuje zestawienie czynności wykonanych na jego rzecz.

2. System ryczałtowy

Stosowany jest w przypadku świadczenia stałej obsługi prawnej na rzecz Klienta. Liczba godzin i miesięczna stawka honorarium ustalane są w zależności od przewidywanego zapotrzebowania na usługi prawne w skali miesiąca. W ramach ustalonej liczby godzin Klient może liczyć na pełną dyspozycyjność radcy prawnego w zakresie konsultacji bezpośrednich, telefonicznych, sporządzania pism czy innych potrzebnych usług prawnych. W przypadku przekroczenia ustalonego miesięcznego limitu godzin, na życzenie Klienta możliwe jest świadczenie dalszej obsługi prawnej według ustalonej stawki godzinowej.

3. Zastępstwo procesowe

Koszty zastępstwa procesowego ustalane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. 2002, Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.).

4. Jednorazowa porada/konsultacja prawna

W zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego honorarium wynosi 70 – 200 zł.

Aktualną informację o wysokości stawki godzinowej i innych kosztów można uzyskać telefonicznie bądź przesyłając zapytanie e-mailem.

Usługi kancelarii opodatkowane są 23 % stawką podatku VAT.
 
     
   

TGD KancelarieKancelaria Radcy PrawnegoKancelaria Podatkowa