TGD   Doradca   Radca   Zespół   Lokalizacja  
   
     
  Nasze kancelarie w ramach realizacji strategii dostarczania Państwu kompleksowych rozwiązań prawnych i podatkowych, współpracują między innymi z:
 
MPT Advisors Spółka z o.o.

Wspólnicy tworzący tą Spółkę, to doradcy podatkowi z wieloletnim stażem i doświadczeniem nie tylko w zakresie podatków, ale również w przedmiocie rachunkowości, którzy wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, zdecydowali się stworzyć zespół analizujący każdą ze spraw wszechstronnie w celu zapewnienia najwyższego poziomu świadczonych usług.
Dostosowanie usług świadczonych przez Spółkę do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów oraz zaangażowanie w sprawy Naszych klientów, to jeden z wielu czynników wyróżniających Nas na rynku.
Kadra Spółki, posiadając duże doświadczenie związane z prowadzeniem i audytem ksiąg oraz podatkami, stale rozwija swoją wiedzę z zakresu świadczonych usług poprzez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach.
Więcej na stronie: http://mptadvisors.pl/

Ewa Gryc-Zerych
radca prawny, rzecznik patentowy


  Wykształcenie: Uniwersytet Wrocławski - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Warszawski - Wydział Prawa i Administracji - studia podyplomowe z zakresu prawa własności przemysłowej
Członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Doświadczenie zawodowe: występowała jako pełnomocnik przed Trybunałem Konstytucyjnym, specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie własności przemysłowej oraz prawie nieuczciwej konkurencji (patenty, wzory użytkowe/przemysłowe, znaki towarowe),
występuje jako pełnomocnik w postępowaniach sądowych oraz postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP w Warszawie.

Mirosław Florczyk
radca prawny

  Wykształcenie: Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Prawa i Administracji –studia na kierunku prawa
aplikacja sądowa w obszarze Apelacji Krakowskiej – egzamin sędziowski
Krakowska Izba Notarialna – uzupełniający egzamin notarialny
Doświadczenie zawodowe: referendarz sądowy w Wydziale Ksiąg Wieczystych, Wydziale Cywilnym i Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Nowym Sączu
kompleksowa obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego, jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek służby zdrowia (szpital wojewódzki, przychodnie) oraz jednostek budżetowych Skarbu Państwa
współpraca z organizacjami NGO (fundacje, stowarzyszenia) i doradztwo dla nich
indywidualna kancelaria radcy prawnego – od 2008 roku

Specjalizuje się w prawie dotyczącym jednostek sektora finansów publicznych, prawie cywilnym, w tym dotyczącym nieruchomości, prawie rodzinnym, prawie zamówień publicznych oraz prawie pracy
ma doświadczenie w prowadzeniu spraw spornych zwłaszcza w zakresie spraw cywilnych i gospodarczych oraz spraw ze stosunku pracy jak i z zakresu zamówień publicznych a także w postępowaniu administracyjnym.

Język: angielski.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy o radcach prawnych (tj: Dz.U. z 2010 r., Nr 10, poz. 65 z późn. zm.).
   
     
   

TGD KancelarieKancelaria Radcy PrawnegoKancelaria Podatkowa